December

28 december 2022
Spreker : Br. M. Eilbracht
Thema : Kijk niet achterom


7 december 2022
Spreker : Br. W. van der Velden
Thema : Rust voor uw ziel


November

30 november 2022
Spreker : Br. M. Eilbracht
Thema : Geopende deuren


9 november 2022
Spreker : Br. M. Eilbracht
Thema : Geloof tot overwinning


2 november 2022
Spreker : Br. W. van der Velden
Thema : Verzoening met God


Oktober

26 oktober 2022
Spreker : Voorganger Br. M. Eilbracht sr.
Thema : Het werk van Gods Geest


12 oktober 2022
Spreker : Voorganger Br. M. Eilbracht sr.
Thema : De Gemeente als een lichtend voorbeeld


5 oktober 2022
Spreker : Br. W. van der Velden
Thema : Zoek EERST het Koninkrijk Gods


September

21 september 2022
Spreker : Br. M. Eilbracht
Thema : Gebed voor Gods Geest voor de gemeente


14 september 2022
Spreker : Br. W. van der Velden
Thema : Bid in geloof


7 september 2022
Spreker : Br. M. Eilbracht
Thema : Volharden in het bidden


Augustus

24 augustus 2022
Spreker : Br. W. van der Velden
Thema : God voorziet altijd op tijd


10 augustus 2022
Spreker : Br. M. Eilbracht
Thema : Gods bron van leven


Juli

27 juli 2022
Spreker : Voorganger Br. M. Eilbracht sr.
Thema : Gods Geest is ons als een zegel, ons een onderpand en onze getuigenis


13 juli 2022
Spreker : Voorganger Br. M. Eilbracht sr.
Thema : Het gemeenschappelijk gebed


6 juli 2022
Spreker : Br. W. van der Velden
Thema : Nederigheid als deel van het karakter

Juni

29 juni 2022
Spreker : Br. M. Eilbracht
Thema : De gebedsverhoring voor Zijn dienaren


15 juni 2022
Spreker : Br. W. van der Velden
Thema : Willen wij geleerd worden?


1 juni 2022
Spreker : Br. M. Eilbracht
Thema : De Heilige Geest spreekt


Mei

11 mei 2022
Spreker : Br. W. van der Velden
Thema : Vertrouw God


April


Maart

30 maart 2022
Spreker : Br. M. Eilbracht
Thema : De rust voor de ellendige


23 maart 2022
Spreker : Br. W. van der Velden
Thema : Zachtmoedigheid als deel van het karakter


Februari

23 februari 2022
Spreker : Br. W. van der Velden
Thema : Leren, horen en in acht nemen


9 februari 2022
Spreker : Br. W. van der Velden
Thema : Beproef alle dingen


Januari

26 januari 2022
Spreker : Br. M. Eilbracht
Thema : De leiding van de Heilige Geest