Sortering op nummer

95 – Opdat ik Hem kenne

105 – Vallei van Gods vrede

108 – Bij iedere stap

112 – De Heilige Stad

121 – Genoeg wolken

118 – Wat een heerlijke dag

130 – Het was liefde Gods

131 – ‘K Ben slechts een pelgrim

137 – Enkel een rank

154 – Zoekend naar mij

156 – Toen vond ik de Meester

158 – Ik geloof in wonderen

159 – Als Jezus spreekt tot mij

161- ‘k Zal niet verslagen worden

162 – Ik weet dat God dezelfde is

164 – ‘k Ben dicht bij huis

168 – Jezus houdt de sleutels

177 – Het is anders nu

179 – Het wonder van dit al

182 – Elk uur elk moment

185a – Ik wil niet vragen, maar aanbidden Heer

187a – Veroordeeld of behouden

189a – Verteer mij

190 – Ik heb U nodig Heer

194a – Heeft God mij vergeten

195a – Maak mij gewillig

195b – Verlossende Liefde

201 – ‘k Ben een dromer

202a – Ik kan niet missen mijn Heer

204a – Ik ben verzekerd

206 – Doe ’t mij herinneren, Heer

206a – Meer dan elk ding

208 – Jezus is zijn naam

210a – Het Bloed verliest nimmer zijn kracht

211 – Zonder Hem kan ik niets

212 – Hij restaureert mijn ziel in valleien diep

212a – Is er plaats in uw hart

214a – Vreest gij niet

215 – Wondere genade

216 – Ik ging naar Calvarie

220 – Ik gaf een gebroken hart

221 – Een wonder van liefde groot

224 – Omdat Hij leeft

227a – Mijn geloof houdt stand

228 – Dit is het wat de hemel is voor mij

229a – De Bruidegom is komend

230 – Godstad van goud

230a – Enkel Jezus kan vrede geven u

234 – Houd mij vast

237a – Mijn zonden werden genageld aan het kruis

241 – ‘k Ben vrij

247a – Laat ons prijzen de Heer

248 – Een oceaan van Liefde

250 – Gods heerlijke gemeente

250a – Die duizend jaar

253 – Het jaar dat Jezus komt

253a – ’t Leven is nu anders

254 – Tot aan het eind der aard

254a – Breng mij terug

256a – Dank voor zonschijn

257 – In een punt des tijds gebeurt het

257a – Vreugd komt in de morgen

258 – Ik ben omdat

258a – Eén leven slechts

259a – Zeg het aan Jezus

262 – Zilver en goud

262a – ‘K heb geloof dat er iets Goeds

263a – Ik wil U danken Heer

264 – Prijs de Heer

265 – Jezus blijft steeds Het Antwoord

266a – Nader tot Jezus

267 – Voor God is de glorie

267a – Hij stierf voor mij

270a – Ik kies Jezus

271a – Liefde groeit waar het bloed vloeit

272a – ‘k Heb nimmer Hem zo liefgehad

273a – Leunend op Jezus

276a – Al omdat Gods G’na is wonderbaar

277 – Elk moment

277a – Lof en Prijs

278a – Ik kom alleen om U te Aanbidden Heer

279 – Toewijding

279a – Al mijn lofprijs

280a – Rivieren van vreugd

282 – Daar zal altijd een kerstmis zijn

282a – Ik wil U danken Heer

283a – Jezus Gij zijt heer van al

284 – Al wat ‘k behoef is Jezus

284a – Ik min Hem

287a – Jezus (Hij’s al in al voor mij)

291a – Hij is de reden

292a – Wij gaan nu van glorie tot glorie

295a – Die zekere plaats

296a – Laat mij wandelen in het licht van Zijn woord

297a – Waardig in de ogen van de Heer

298a – Eén Leven

301a – Wanneer ik bedenk

305a – Jezus mint mij

309a – Veilig in Zijn Liefde

310a – Hij is het Levensbrood

311a – Een Koning komt

312a – Wanneer komt Gij

314a – In Jezus’ Naam

315a – Wat een wondere dag

316a – Het dierbaar bloed

318a – Het grootste aller wonderen

321a – Prijst steeds de Heer

322a – Het is goed te prijzen de Heer

323a – Hij dacht ook aan mij

328a – Ik ben van Zijn Kerk (328a)

341a – God geeft de overwinning

344a Gans uitgegoten

346a – Hij is het licht waardoor ik kan zien

354a – God zei vaarwel

362a – O Heer hoe wondervol

364a – Wat was de reden

369a – Schuilend in de hand van God

372a – Jezus verandert mij

389a – ‘k Voel mij zo thuis bij God in Zijn huis

391a – God op de bergtop

392a – Waardig is het Lam

393h- Hij blijft trouw

394h- Slechts om wie U bent

Opwekkingen

615 – Waardig is het Lam