LEGENDA

  • Fellowship : Samenkomst met andere gemeente(n)
  • Dienst : Reguliere samenkomst
  • Besloten : Samenkomst uitsluitend voor gemeenteleden