Sortering op nummer

19 – Heerlijke vreugd in Jezus alleen

36 – Zoals ik ben

83 – Hij is mijn al in al

98 – ’t Is waarlijk wondervol de aanraking Gods

104 – Jezus is Degeen, enkel Hij alleen

118 – Voor God is de glorie

134 – ‘k Zal nimmer alleen zijn

142 – ‘k Ben vrij van de vrees

242 – Gij hebt ons gekocht met Uw dierbaar Bloed

248 – Vul mijn hart

299 – God is goed voor mij

301 – Majesteit

302 – ‘K aanbid u, Heer

303 – Het geluid van Zijn wederkomst

304 – Ik zal ingaan door Zijn poort

305 – Heil zij Koning Jezus

306 – Hij blijft de Koning der koningen

307 – Wij zijn erfgenamen van de Vader

308 – De Bruiloft des Lams

309 – Ik wil gaan waar Gij weidt

310 – God is zo goed

311 – Geef ’t niet op, o kind van God

312 – Jezus, ik geef mijn hart aan U

313 – Niets dan volle overgave

314 – Gij kunt zingen in de nacht

315 – Aan het kruis

316 – O, wondervol Calvarie

317 – Geef mij een hart als van U

318 – Zing Hem lof en ere

319 – Diep in mijn hart

320 – Zijn naam is hoger

321 – De Geest des Heren

322 – Onder het kruis van Jezus

323 – Jezus, Hij is Heer

324 – Het Onze Vader

325 – Al in de Naam van Jezus

326 – Vader, Gij zijt goed

327 – Vader, maak ons één

328 – De Liefde, die Hij schonk

329 – Jezus is Heer van al

330 – Ik wil roemen in het Kruis

331 – Hij verandert mij

332 – Raak Uw volk nog één keer aan

333 – Waar mijn droom wordt vervuld

334 – God zal zeker de uitkomst zijn

335 – De nieuwe wijn

336 – Dank aan Calvarie

337 – Liefde Gods is als de wat’ren

338 – Hoe verheven is liefde Gods

341 – ‘k Breng mijn leven tot U Heer

347 – Waarom koos Gij mij uit

353 – Heer, ik maak mijn hart gereed

368 – Wondervol is ’t leven

378 – Jezus, ‘k wil U kennen

385 – Ja, ik weet Jezus Bloed wast zelfs de grootste zondaar rein

387 – O, Heilige Geest blijf in mij

388 – Ik open mijn ziel

389 – Daar’s een rivier

390 – Omdat Hij mij mint

391 – Leer mij Heer

392 – Mijn ziel dorst naar Uw liefde

393 – Ik wens Jezus in mijn leven

394 – Maak ons een bron

395 – Want Christus is het hoofd van de kerk

396 – Want Gij zijt groot

397 – De dag van uw Kracht

398 – Hier komt Jezus

399 – O, ik weet, Jezus Hij is groot

400 – Hij’s zo wondervol

401 – Prijs God, Hij is waardig alle prijs

402 – Hij die tot God komt

403 – God’s trouwe liefde

404 – Halleluja, prijs de Heer

405 – Ik heb zo’n vreugd in Jezus

406 – Zijn Naam is als olie

407 – Hij’s de Koning der Kon’gen

408 – Geef Hem heerlijkheid

409 – Zijn Naam is Jezus

410 – Hemelse Vader, wat een Liefde bent U

411 – O kom, Immanuel

412 – Maak mij een huis des gebeds

413 – Eén Blik op het Kruis

414 – Mis niet de Hemel

415 – Wat Hij beloofd heeft doet Hij

416 – Immanuel voor Immer

417 – Na Donk’re Wolken

418 – De Morgen kwam

419 – Kom O Heer

420 – Hoe zoet te kennen Jezus

421 – Jezus Wij kronen U

422 – Breng alle zorgen naar Calvarie

423 – Hij maakt een weg

424 – Hij lost op mijn problemen

425 – Tís alles Waard

426 – Schuilend onder de vleugelen van mijn Heer

427 – Blijf waken en bid in deze tijd

428 – Zijn lofprijs vult de tempel

429 – Ja, Hij alleen

430 – Ik heb besloten te volgen Jezus

431 – Zie naar omhoog

432 – Ik ben bouwend een volk van kracht

433 – Liefde betekent meer

434 – God is zo trouw

435 – Het antwoord komt!

436 – Het is door het bloed

446 – Ik heb U lief Jezus