21-01-2021

In verband met de ingestelde avondklok zijn de diensten op woensdag tot nader order afgelast.


25-03-2020

Door aangescherpte maatregelen van het kabinet zijn samenkomsten tot 1 juni 2020 niet toegestaan. Tot die tijd komt op  zondagen een audio-prediking beschikbaar. 


15-03-2020

Op dit moment is Nederland in een soort “Lock down” gekomen. Vele zaken zijn gesloten vanwege het coronavirus, ook met het dringend advies om niet met veel mensen dicht op elkaar te zijn.

Ook wij geven gehoor aan de aangekondigde extra maatregelen van het kabinet waarmee wordt geprobeerd met de maatregelen de piek van de besmetting af te vlakken.

Wij werken aan de mogelijkheid om de komende zondagen via livestream God’s Woord met u delen.

Wij zijn nu van vele dingen afgesloten, maar vooral met elkaar, als familie, kinderen Gods en leden van de gemeente. Niettemin moeten wij niet vrezen, want God is met ons en Zijn gemeente. Lees vooral Jesaja 41: 8 – 10, God is met ons allen, die Hij verkozen heeft! 
En… God is onze toevlucht in tijden van benauwdheid, in Psalm 46: 2, 3 en niet te vergeten Psalm 91.

Laat ons thuis de Heer blijven bidden voor Zijn genade en bewaring voor dit coronavirus en verspreiding! Gedenk vooral de ouderen en zwakken naar lichaam.

Wij roepen iedereen op om in diepe verootmoediging deel te nemen aan de Dag van Nationaal Gebed op woensdag 18 maart van 09.00 uur – 19.00 uur.


08-04-2019

De prediking van zondag 07 april 2019 is vanaf woensdag 10 april 2019 te beluisteren op de website.


08-04-2019

Gemeentelijke vasten- en biddendag verschoven naar zaterdag 27 april, aanvang 11.00 uur


28-02-2019

Wegens omstandigheden verschuift de Gemeentelijke vasten- en biddendag van 2 maart 2019 naar een later te bepalen datum.
Houdt u de agenda in de gaten!


03-02-2019

Zaterdag 23 februari 2019 is er weer een Landelijke Bijbelstudie in Tilburg om 10:30 uur.


03-02-2019

Binnengekomen bericht van zr. Gloria Lie Kwie Sjoe namens stichting Weid Mijn lammeren.

“Beste broeder Micha Eilbracht,

Hartelijk dank voor uw fijne giften ad 50 euro per maand. Het is een zegen voor kinderwerk Weid mijn lammeren in Suriname .
Het zou mij een groot voorrecht zijn uw gemeente te bezoeken om u allen te bedanken.
Misschien kan ik dan ook een kort filmpje laten zien van het werk.”

Zr. Gloria Lie Kwie Sjoe hebben wij uitgenodigd om op zondag 10 februari a.s. haar dankwoord aan de gemeente te geven
inzake het kinderwerk “Weid mijn lammeren” in Suriname

 


18-12-2018

Onderhoud server website afgerond
Dankbaar dat het onderhoud is goed gegaan. Alle geluidsfragmenten zijn weer te beluisteren.


17-12-2018

Wegens onderhoud aan de server van de website, zijn de predikingen en andere geluidsfragmenten
enkele dagen niet te beluisteren. Onze excuses voor het ongemak.

Toegevoegd 01-11-2018
Getuigenis : ‘Een bijzonder (ken)teken’


29-10-2018

Evangelisatie – Dankdienst Zondag 30-12-2018

Zondag 30-12-2018 is er een speciale dienst waarvoor wij iedereen van harte welkom heten.
Tijdens de Dankdienst wordt u graag gelegenheid geboden om in een getuigenis uw ervaringen met de Heer
in het (bijna) afgelopen jaar te delen, en/of een lied te zingen(solo, duet, groepskoor of anderszins).


25-10-2018

Door omstandigheden komt de Bijbelstudie voor vanavond te vervallen.


22-10-2018

Binnengekomen bericht van stichting Weid Mijn lammeren.

Met dit bericht zeggen we u van harte dank voor uw fijne gift.
Het was een zegen die heel goed van pas kwam tijdens het kinderkamp.
Hartelijke groeten aan de gemeente Bethel Pinksterkerk.
Het is onze bede en wens dat de Heer u allen hiervoor zegent.
Verbonden in de liefde van Christus,

Gloria Lie Kwie Sjoe


Zaterdag 20 oktober 2018 | Landelijke Bijbelstudie in Tilburg | Aanvang 10:30 uur