22-01-2023

Op zondag 22 januari 2023 hebben zr. Gloria Lie Kwie Sjoe en haar man Winston onze gemeente bezocht. Zij hebben ons een video over hun kinderwerk en de alleenstaande moeders in Suriname van het afgelopen jaar laten zien en hun getuigenis gegeven.


05-09-2021

Tijdens de Evangelisatiedienst van 5 september 2021 mochten wij zuster Krist-Tina Fox als gast ontvangen. Zij heeft onder andere een bediening in Indonesië onder twee onbereikte bevolkingsgroepen op Sumatra.
Klik hier om haar getuigenis te beluisteren.


07-06-2021

God is goed dat Hij iets nieuws toelaat in Zijn gemeente!
Onze broeder Matthew Eilbracht is aangesteld als ouderling en onze zusters Febe Eilbracht en Elly Prado zijn aangesteld als diaconessen.
De installatiedienst vindt plaats op zondag 13 juni 2021 vanaf 10.45 uur.


01-04-2021

Met ingang van 7 april 2021 zijn de woensdagavondsamenkomsten hervat.


21-01-2021

In verband met de ingestelde avondklok zijn de diensten op woensdag tot nader order afgelast.


25-03-2020

Door aangescherpte maatregelen van het kabinet zijn samenkomsten tot 1 juni 2020 niet toegestaan. Tot die tijd komt op  zondagen een audio-prediking beschikbaar. 


15-03-2020

Op dit moment is Nederland in een soort “Lock down” gekomen. Vele zaken zijn gesloten vanwege het coronavirus, ook met het dringend advies om niet met veel mensen dicht op elkaar te zijn.

Ook wij geven gehoor aan de aangekondigde extra maatregelen van het kabinet waarmee wordt geprobeerd met de maatregelen de piek van de besmetting af te vlakken.

Wij werken aan de mogelijkheid om de komende zondagen via livestream God’s Woord met u delen.

Wij zijn nu van vele dingen afgesloten, maar vooral met elkaar, als familie, kinderen Gods en leden van de gemeente. Niettemin moeten wij niet vrezen, want God is met ons en Zijn gemeente. Lees vooral Jesaja 41: 8 – 10, God is met ons allen, die Hij verkozen heeft!
En… God is onze toevlucht in tijden van benauwdheid, in Psalm 46: 2, 3 en niet te vergeten Psalm 91.

Laat ons thuis de Heer blijven bidden voor Zijn genade en bewaring voor dit coronavirus en verspreiding! Gedenk vooral de ouderen en zwakken naar lichaam.

Wij roepen iedereen op om in diepe verootmoediging deel te nemen aan de Dag van Nationaal Gebed op woensdag 18 maart van 09.00 uur – 19.00 uur.