Wij komen op woensdagavond samen voor afwisselend een bidstond of een Bijbelstudie. Kijk hiervoor in de agenda voor nadere informatie.

In de Bidstond komen wij samen om met elkaar tot God te naderen in gebed. Om onze relatie met God te verdiepen, knielen wij na een korte boodschap vanuit Gods Woord neer om Hem te aanbidden. Aanbidding is het allerhoogste wat wij God kunnen geven! Voorbeden en dankgebeden nemen wij met elkaar mee in ons gezamenlijk gebed, maar zoeken Hem om nog meer Zijn aanraking door Zijn Geest te ervaren. 

Misschien bent u het niet (meer) gewend om gezamenlijk te bidden, en weet u niet hoe of wat tot God te zeggen. Bidden is praten met God. Ook al kunt u de woorden niet vinden om Hem te zeggen wat er in u omgaat, God ziet uw hart. Kom zoals u bent. Hij wil uw hart aanraken. Hij wil u vullen met Zijn warme liefde. Daarom mogen wij met vrijmoedigheid tot God naderen. 

Hebreeën 4 : 16   “Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip”