Januari

10-01-2019
Spreker : Br. R. van Hek
Thema : 2 Thess 2:13-17


17-01-2019
Spreker : Voorganger Br. M.Eilbracht
Thema : De valse profeten en leraren


24-01-2019
Spreker : Br. R. van Hek
Thema : Inleiding 2 Thess 3, De werking van Urim en Thummim


31-01-2019
Spreker : Voorganger Br. M. Eilbracht
Thema : De dwaalleraars

Februari

07-02-2019
Spreker : Br. R. van Hek
Thema : 2 Thess 3:1-2 De werking van Urim en Thummim


14-02-2019
Spreker : Voorganger Br. M.Eilbracht Sr.
Thema : Gods oordeel over de valse profeten en leraren en ook Gods bewaring voor de oprecht gelovige


Maart

07-03-2019
Spreker : Br. R. van Hek
Thema : 2 Thess 3:1-3


14-03-2019
Spreker : Voorganger Br. M. Eilbracht Sr.
Thema : Gods oordeel


April

04-04-2019
Spreker : Voorganger Br. M. Eilbracht Sr.
Thema : De werkingen van het vlees


11-04-2019
Spreker : Br. R. van Hek
Thema : 2 Thess 3:4,5


Mei

02-05-2019
Spreker : Br. R. van Hek
Thema : 2 Thess 3:6-11


16-05-2019
Spreker : Voorganger Br. M. Eilbracht Sr.
Thema : Gods Woord is leven


Juni

20-06-2019
Spreker : Voorganger Br. M. Eilbracht Sr.
Thema : 3 momenten inzake Gods beloften : 1e moment


Juli

18-07-2019
Spreker : Br. R. van Hek
Thema : De 7 beelden van verbondenheid van de Bruidegom met de Bruid


Augustus

01-08-2019
Spreker : Br. R. van Hek
Thema : Hij is de goede Herder en wij zijn de schapen


08-08-2019
Spreker : Voorganger Br. M. Eilbracht Sr.
Thema : Gods Woord is niet tegenstrijdig Gods uitspraken


15-08-2019
Spreker : Br. R. van Hek
Thema : Hij is de goede Herder en wij zijn de schapen (vervolg)


22-08-2019
Spreker : Voorganger Br. M.Eilbracht Sr.
Thema : Gods Woord laat zien dat Gods wil vol van genade is


September

05-09-2019
Spreker : Br. R. van Hek
Thema : Hij is de goede Herder en wij zijn de schapen (vervolg 2)


12-09-2019
Spreker : Voorganger Br. M.Eilbracht Sr.
Thema : Heilige levenswandel en vruchtbaarheid


Oktober

03-10-2019
Spreker : Voorganger Br. M.Eilbracht Sr.
Thema : Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde


17-10-2019
Spreker : Br. R. van Hek
Thema : Hij de Ware Wijnstok en wij de ranken


November

07-11-2019
Spreker : Voorganger Br. M. Eilbracht Sr.
Thema : Wees ijverig


14-11-2019
Spreker : Br. R. van Hek
Thema : Hij is de ware wijnstok en wij de ranken


21-11-2019
Spreker : Voorganger Br. M. Eilbracht Sr.
Thema : Een geheiligde wandel in Jezus


December

05-12-2019
Spreker : Voorganger Br. M. Eilbracht Sr.
Thema : De almachtige en eeuwige aanwezige God


12-12-2019
Spreker : Voorganger Br. M. Eilbracht Sr.
Thema : Een oprechte en zuivere wandel in deze wereld