Januari

06-01-2019
Spreker : Voorganger Br. M. Eilbracht Sr.
Thema : Nieuwjaarsdienst 2019 – God is een God van vernieuwing

God geeft de overwinning (341a)


13-01-2019
Spreker : Voorganger Br. M. Eilbracht Sr.
Thema : De tekenen van Jezus’ komst

‘k Ben dicht bij huis (164)


20-01-2019
Spreker : Br. R. van Hek
Thema : Hoe kan onze liefde voor Jezus groeien?

Al wat ‘k behoef is Jezus (284)


27-01-2019
Spreker : Voorganger Br. M. Eilbracht Sr.
Thema : De tekenen van Jezus’ komst (vervolg)

Het was liefde Gods (130)


Februari

03-02-2019
Spreker : Br. M. Eilbracht
Thema : Jezus spreekt

Opdat ik Hem kenne (95)


10-02-2019
Spreker : Voorganger Br. M. Eilbracht sr.
Thema : Onze bestemming is Jezus verheerlijken en aanbidden

Al mijn lofprijs (279a)


17-02-2019
Spreker : Rev. J. Wolff
Thema : Gods eeuwige heerlijkheid

De Bruidegom is komend (229a)


24-02-2019
Spreker : Voorganger Br. M. Eilbracht Sr.
Thema : Gods rust ervaren

Zoekend naar mij (154)


Maart

03-03-2019
Spreker : Br. R. van Hek
Thema : Gods liefde voor de mens

Zilver en goud (262)


10-03-2019
Spreker : Voorganger Br. M. Eilbracht Sr.
Thema : Gods gemeente in haar uitstraling

Verlossende liefde (195b)


17-03-2019
Spreker : Voorganger Br. P. Elmendorp (BPK Leeuwarden)
Thema : Bemoedig en vertroost elkander

‘k Zal niet verslagen worden (161)


24-03-2019
Spreker : Voorganger Br. M. Eilbracht Sr.
Thema : Zie, Ik maak alle dingen nieuw

Het is goed te prijzen de Heer (322a)


31-03-2019
Spreker : Voorganger Br. M. Eilbracht Sr.
Thema : Daarom dat zij Mij verlaten hebben

Eén Leven (298a)


April

07-04-2019
Spreker : Br. R. van Hek
Thema : Doen wij alles om Jezus toe te behoren?

Hij stierf voor mij (267a)


14-04-2019
Spreker : Br. W. van der Velden
Thema : Want alzo lief heeft God de wereld

Wat was de reden (364a)


19-04-2019 (Goede Vrijdag)
Spreker : Voorganger Br. M. Eilbracht Sr.
Thema : Jezus’ offer verbindt ons met God en met elkaar

Groepskoor : Was U daar?


21-04-2019
Landelijke Paasdienst – Papendal
Spreker : Rev. D. Groeneveld (Hoogeveen)
Thema : Paasboodschap

Het was Zijn al


28-04-2019

Spreker : Br. R. van Hek
Thema : De uitnodiging voor het avondmaal

Waardig is het Lam (392a)


Mei

05-05-2019
Spreker : Voorganger Br. M. Eilbracht
Thema : Gods Woord is leven

God op de bergtop (391a)


12-05-2019
Spreker : Voorganger Br. M. Eilbracht
Thema : God is onze Hoop (Joël 3:16)
Groepskoor : Vallei van Gods vrede


Onze excuses. Wegens een technische oorzaak is de geluidsopname van de prediking van deze dienst niet beschikbaar.


19-05-2019
Spreker : Rev. R. de Jonker (BPK Tilburg)
Prediking

Ik wil U danken, Heer (263a)


26-05-2019
Spreker : Voorganger Br. M. Eilbracht
Thema : God is liefde en Zijn karakter

Wat een wondere dag (315a)


30-05-2019 (Hemelvaartsdag)
Spreker : Voorganger Br. M. Eilbracht
Thema : Het geloof in de vervulling van Zijn beloften

Wat een heerlijke dag (118r)


Juni

02-06-2019
Spreker : Br. R. van Hek
Thema : Volle overgave

Tot aan het eind der aard (254)


09-06-2019 Landelijke Pinksterdienst Papendal
Spreker : Rev. R. de Jonker
Thema : Pinksterboodschap

Zangkoor : Hoogeveen, Utrecht en Leeuwarden


16-06-2019
Spreker : Voorganger Br. M. Eilbracht Sr.
Thema : De wil van God de Vader

Een oceaan van Liefde (248)


23-06-2019
Spreker : Voorganger Br. M. Eilbracht Sr.
Thema : God is onze Jehova Jireh

Doe ’t mij herinneren, Heer (206)


30-06-2019
Spreker : Voorganger Br. M. Eilbracht Sr.
Thema : De deur van de eeuwigheid gesloten?

Nader tot Jezus (266a)


Juli

07-07-2019
Spreker : Voorganger Br. M. Eilbracht Sr.
Thema : Kom laat ons blij zijn en vreugde bedrijven

Hij blijft trouw (393h)


14-07-2019
Spreker : Br. R. van Hek
Thema : De bruidegom tegemoet

Mijn geloof houdt stand (227a)


21-07-2019
Spreker : Br. R. van Hek
Thema : Genade

Solo : His eye is on the sparrow


28-07-2019
Spreker : Br. M. Eilbracht
Thema : Accepteer Gods correcties

Zangkoor : 257a Vreugd’ komt in de morgen


Augustus

04-08-2019
Spreker : Voorganger Br. M. Eilbracht Sr.
Thema : 4 trappen van het geloofsleven

Zangkoor : 254a Breng mij terug


11-08-2019
Spreker : Voorganger Br. M. Eilbracht Sr.
Thema : Gods weg van vernedering tot verhoging

Zangkoor : 224 Omdat Hij leeft


18-08-2019
Spreker : Rev. Br. J. Wolff.
Thema : Groter is Hij Die is in mij

Zangkoor : 344a Gans uitgegoten


25-08-2019
Spreker : Br. R.van Hek
Thema : Woestijn ervaringen

Zangkoor : 264 Prijs de Heer


September

01-09-2019
Spreker : Voorganger Br. M.Eilbracht Sr.
Thema : Gods huis is de gemeente

Zangkoor : 211 Zonder Hem kan ik niets


08-09-2019
Spreker : Voorganger Br. M.Eilbracht Sr.
Thema : De leerschool van het leven

Zangkoor : 156 Toen vond ik de Meester


15-09-2019
Spreker : Br. R. van Hek
Thema : De kracht van geloof

Zangkoor : 220 Ik gaf een gebroken hart


22-09-2019
Spreker : Voorganger Br. M.Eilbracht Sr.
Thema : God rechtvaardigt de goddelozen

Zangkoor : 265 Jezus blijft steeds Het Antwoord


29-09-2019
Spreker : Rev. Br. D. Groeneveld
Thema : God herstelt

Zangkoor : 258a Eén leven slechts

Zangkoor (Gemeente Hoogeveen) :
Het beste dat mij nog wacht!


Oktober

06-10-2019

Spreker : Voorganger Br. M. Eilbracht Sr.
Thema : Onze verwachtingsvolle houding op Jezus’ komst

Zangkoor : 237a Mijn zonden werden genageld aan het Kruis


13-10-2019
Spreker : Br. W. van der Velden
Thema : Navolgers van Jezus

Zangkoor : 277a Lof en Prijs


20-10-2019
Spreker : Voorganger Br. M. Eilbracht Sr.
Thema : Wordt volmaakt

Zangkoor : 394h Slechts om wie U bent


27-10-2019
Spreker : Br. R.van Hek
Thema : God zal Zich over u verheugen

Zangkoor : Ik geloof in wonderen (158)


November

03-11-2019
Spreker : Br. M. Eilbracht
Thema : Trots en vernedering

Zangkoor : Jezus is Zijn Naam (208)


10-11-2019
Spreker : Voorganger Br. M. Eilbracht Sr.
Thema : Door Christus gegrepen

Zangkoor : Hij dacht ook aan mij (323a)


17-11-2019 (Fellowship Amsterdam)
Spreker : Voorganger Br. M. Eilbracht Sr.
Thema : Vertrouw volkomen op de Heer

Zangkoor : ‘k Heb geloof dat er iets nieuws staat te gebeuren’ (262a)


24-11-2019
Spreker : Voorganger Br. M. Eilbracht Sr.
Thema : Draag Jezus uit in deze tijd

Zangkoor : Jezus houdt de sleutels (168)


December

01-12-2019
Spreker : Voorganger Br. M. Eilbracht Sr.
Thema : Overvloedig geven leidt tot overvloedig leven

Zangkoor : Al omdat Gods G’na is wonderbaar (276a)


08-12-2019
Spreker : Br. W. van der Velden
Thema : Wij zijn Zijn maaksel

Zangkoor : Ik ben omdat (258)


15-12-2019
Spreker : Voorganger Br. M. Eilbracht Sr.
Thema : De vastheid van Gods Woord in ons leven

Zangkoor : Ik kan niet missen mijn Heer (202a)


22-12-2019
Spreker : Br. M. Eilbracht
Thema : Leven in het licht

Zangkoor : In Jezus’ Naam (314a)


25-12-2019 Kerstdienst
Spreker : Voorganger Br. M. Eilbracht Sr.
Thema : De koning komt, laat ons Hem aanbidden

Zangkoor : Een Koning komt (311a)


29-12-2019 Dankdienst
Spreker : Voorganger Br. M. Eilbracht Sr.
Thema : Blijvende liefde, wondere liefde van Jezus