Januari

03-01-2019
Spreker : Br. R. van Hek
Thema : Levend water


08-01-2019
Spreker : Br. M. Eilbracht
Thema : Opwekking tot voorbede


15-01-2019
Spreker : Br. W. van der Velden
Thema : Waakt, de tijd is nabij


22-01-2019
Spreker : Br. M. Eilbracht
Thema : Binden en ontbinden


29-01-2019
Spreker : Br. W. van der Velden
Thema : God is met ons


Februari

05-02-2019
Géén geluidsopname beschikbaar


12-02-2019
Spreker : Br. R. van Hek
Thema : Volhardt in het gebed


19-02-2019
Spreker : Br. M. Eilbracht
Thema : Micha 4:1-5


26-02-2019
Spreker : Br. W. van der Velden
Thema : Dient de Heere van harte


Maart

05-03-2019
Spreker : Br. M. Eilbracht
Thema : Zijn wil is onze heiligmaking


12-03-2019
Spreker : Br. W. van der Velden
Thema : Geloof en vertrouwen


19-03-2019
Spreker : Br. R. van Hek
Thema : Een krachtig gebed vermag veel


26-03-2019
Spreker : Br. M. Eilbracht
Thema : Onze Helper


April

02-04-2019
Spreker : Br. W. van der Velden
Thema : Efeze 1:3,4


09-04-2019
Spreker : Voorganger Br. M. Eilbracht Sr.
Thema : De kracht van Gods liefde


30-04-2019
Spreker : Br. M. Eilbracht
Thema : Doe het zuurdesem weg!


Mei

07-05-2019
Spreker : Br. W. van der Velden
Thema : Geloof alleen


14-05-2019
Spreker : Br. M. Eilbracht
Thema : Getrouwheid als basis voor ons dienen


Juni

04-06-2019
Spreker : Voorganger Br. M. Eilbracht Sr.
Thema : Vertrouwen, de sleutel tot effectief gebed


06-06-2019
Spreker : Br. M. Eilbracht
Thema : De Heilige Geest doet ons spreken


13-06-2019
Spreker : Voorganger Br. M. Eilbracht Sr.
Thema : Waarom volhardend bidden?


18-06-2019
Spreker : Br. M. Eilbracht
Thema : De hoop vasthouden


Juli

02-07-2019
Spreker : Br. M. Eilbracht
Thema : De eenheid in Christus


09-07-2019
Spreker : Br. W. van der Velden
Thema : God wil ons apart zetten


16-07-2019
Spreker : Br. M. Eilbracht
Thema : Een rein hart


23-07-2019
Spreker : Br. W. van der Velden
Thema : Jezus volgen in Zijn voetspoor


30-07-2019
Spreker : Br. W. van der Velden
Thema : Leven door geloof


Augustus

06-08-2019
Spreker : Br. M. Eilbracht
Thema : Ik ben met u


13-08-2019
Spreker : Br. W. van der Velden
Thema : Hoe is ons huis gebouwd


20-08-2019
Spreker : Br. W. van der Velden
Thema : Jesaja 55:1,2


29-08-2019
Spreker : Br. M.Eilbracht
Thema : Volkomen gebedsverhoring


September

03-09-2019
Spreker : Br. W. van der Velden
Thema : Gods beloften


10-09-2019
Spreker : Br. M.Eilbracht
Thema : Heiliging door lijden


17-09-2019
Spreker : Br. M.Eilbracht
Thema : Geloof


24-09-2019
Spreker : Br. W. van der Velden
Thema : Gods oplossing, niet onze


Oktober

01-10-2019
Spreker : Br. M. Eilbracht
Thema : Het Woord als onze bouwstenen


08-10-2019
Spreker : Voorganger Br. M. Eilbracht Sr.
Thema : Met lichaam, ziel en geest


15-10-2019
Spreker : Br. M. Eilbracht
Thema : Vurig gebed


22-10-2019
Spreker : Br. W. van der Velden
Thema : Kom tot Mij allen die vermoeid en belast zijn


29-10-2019
Spreker : Voorganger Br. M. Eilbracht Sr.
Thema : Gezamenlijke gebeden


November

05-11-2019
Spreker : Br. W. van der Velden
Thema : Verzoening met Gods weg


12-11-2019
Spreker : Br. W. van der Velden
Thema : De kracht van aanbidding


19-11-2019
Spreker : Br. M. Eilbracht
Thema : Een geestelijk huis


26-11-2019
Spreker : Br. W. van der Velden
Thema : Hoe is onze dankbaarheid


December

03-12-2019
Spreker : Br. W. van der Velden
Thema : God dienen met het hart


10-12-2019
Spreker : Br. M. Eilbracht
Thema : Een gebed om verlossing


17-12-2019
Spreker : Br. W. van der Velden
Thema : De vreugde van de Heere is onze kracht


31-12-2019
Spreker : Br. R. van Hek
Thema : Markus 4 en Psalm 86:5