GEMEENTE ONDER GOD

 

Onder toenmalige leiding van Rev. J.C. Totaijs vormen de gemeenten Haaglanden en Amsterdam al heel lang een eenheid. Na het heengaan van Rev. J.C. Totaijs werden beide gemeenten voorgegaan door de ouderlingen, en op 28 april 2018 vond de installatie plaats van twee voorgangers.  

Br. Micha Eilbracht en zijn vrouw Zr. Joyce Eilbracht, voorgangersechtpaar voor gemeente Haaglanden, en Br. Jules Wolff en zijn vrouw Zr. Lydia Wolff, voorgangersechtpaar voor gemeente Amsterdam.

De gemeente voert haar eigen beleid, in verbondenheid met de ander.  Zo blijven de Fellowshipdiensten gehandhaafd, zij het met een gereduceerde frequentie.

Wij komen samen in het gebouw “De Silo” van de Harvest Ministries, aan de Turfschipkade in Zoetermeer.

Iedere zondag komen jong en oud samen in de Evangelisatiedienst, waarin ruimte is voor het delen van persoonlijke ervaringen met de Heer door een getuigenis te geven en/of een lied te zingen.  Zang en muziek in de gemeente zijn bijzonder belangrijk. Daarbij klappen wij in onze handen en heffen wij onze handen op, met eerbied en ontzag v o o r,-  en aanbidding v a n  de Levende God. Immers, God troont op de lofzangen van Zijn volk. Centraal in deze dienst staat het Levende Woord van God.

Na afloop van de dienst is er ruimschoots gelegenheid om met elkaar na te praten of een persoonlijk gesprek, onder het genot van een kopje koffie. 

Wie u bent, hoe u bent, wat uw leven op dit moment is, God houdt van u. Graag delen wij met u om een levende relatie met Jezus Christus te hebben.
 
Iedere dinsdagavond komen wij samen om bidstond te houden, waar het gebed centraal staat.

Iedere donderdagavond komen wij samen voor de Bijbelstudie voor onderwijzing van het sublieme Woord van God.

Met elkaar zijn wij een gemeente onder God. Fellowship, onderwijs en lofprijzing zijn belangrijke doelen. Het belangrijkste doel is om God te verheerlijken.