GEMEENTE ONDER GOD

Op 28 april 2018 zijn Micha en Joyce Eilbracht als voorgangersechtpaar geïnstalleerd en begonnen om Gods gemeente voor te gaan. Een nieuwe weg, in de wetenschap dat Jezus ons voorgaat en wij in Zijn voetstappen mogen wandelen en dienen. Alles tot Zijn eer en heerlijkheid! Ook te weten dat Zijn genade, goedheid en liefde altijd voor Zijn gemeente is, zowel in diepe dalen als in vreugdevolle momenten van het leven.

De fellowship met elkaar is van grote betekenis als fundament tot geestelijke opbouw! Om eens ingepast te mogen worden tot de Bruid van Jezus Christus, het Lam van God en komende Hemelbruidegom!

Iedere zondag komen jong en oud samen in de Eredienst, waarin ruimte is voor het delen van persoonlijke ervaringen met de Heer door een getuigenis te geven en/of een lied te zingen. Zang en muziek in de gemeente zijn bijzonder belangrijk. Daarbij klappen wij in onze handen en heffen wij onze handen op, met eerbied en ontzag en aanbidding van de Levende God. Immers, God troont op de lofzangen van Zijn volk. Centraal in deze dienst staat het Levende Woord van God. Na afloop van de dienst is er ruimschoots gelegenheid om met elkaar na te praten of voor een persoonlijk gesprek, onder het genot van een kopje koffie.

Iedere woensdagavond komen wij samen om een Bidstond te houden, waarin het gebed centraal staat of om een Bijbelstudie te volgen voor onderwijzing van het sublieme Woord van God.

Wij komen samen in het gebouw “De Silo” van de Harvest Ministries, aan de Turfschipkade 1 in Zoetermeer.

Met elkaar zijn wij een gemeente onder God. Fellowship, onderwijs en lofprijzing zijn belangrijke doelen. Het belangrijkste doel is om God te verheerlijken.

Wie u bent, hoe u bent, wat uw leven op dit moment is, God houdt van u. Graag delen wij dit met u samen, om een levende relatie met Jezus Christus te hebben.