Tijdens de prediking in de Evangelisatiedienst is er zondagsschool voor de kinderen.